Om oss

ODIN MEDIA leverer kommunikasjon og reklame. Vi er et kreativt byrå med kontor i Halden. Mange av våre kunder er forankret i Østfold-regionen. Et område vi gjerne strekker fra Oslo til Gøteborg. 

Kommunikasjon i dag preges av både kanalkryssende atferd og høy innovasjonstakt. I tillegg forventes det en helt ny grad av åpenhet. I denne nye virkeligheten må virksomheter lære seg å ta i bruk et mangfold av teknikker, og alltid tilpasse kommunikasjonen sin til rett målgruppe og riktige kanaler. ODIN MEDIA bygger merkevarer på alle arenaer.

ODIN MEDIA har strategisk kompetanse innenfor våre satsningsområder. Ved å utfordre kundene våre bidrar vi til å bygge et bedre omdømme. Vi kombinerer den strategiske kompetansen med dyktige, effektive og kreative utøvere innen design, web, sosiale medier og tekst.

Vårt verdibudskap er: Enestående mennesker – krevende kunder. Med dette så mener vi:

  • Motiverte medarbeidere med engasjement og entusiasme er grunnlaget for gode leveranser.
  • Vi står på for våre kunder og tilpasser oss kundens spesielle behov.
  • Gjennom tydelighet og god informasjonsflyt involverer vi riktig kompetanse.
  • Vi skal være et dynamisk miljø som tør å utfordre og bidra til innovasjoner for våre kunder.
  • Vi gir alltid tilbakemeldinger til våre kunder og medarbeidere og tar ansvar for våre forpliktelser.
  • Vi får de kundene vi fortjener gjennom fokus på kundens behov og helheten i arbeidet vi utfører.

ODIN MEDIA er aktiv i arbeidet med næringsklynger. Vi er medlem i NCE Smart Energy, Arena Magica (kreative næringer i Østfold), Smartgridsenteret og Halden IT-Forum. Morten Hagen sitter i styret for Arena Magica og Lise Eastgate er styreleder i Halden IT-Forum. Vi deltar aktivt i forskningsprosjektene Smart Energi Hvaler og DeVID (Demonstrasjon og Verifikasjon av Inteligente strømnett).

ODIN MEDIA ble etablert i 2007, og har kontor i Halden Brygge.