Vi er drevet av lidenskap

ODIN MEDIA leverer kommunikasjon og reklame. Vi er et kreativt byrå med kontor i Halden. Mange av våre kunder er forankret i Østfold-regionen. Et område vi gjerne strekker fra Oslo til Gøteborg.

Kommunikasjon i dag preges av både kanalkryssende atferd og høy innovasjonstakt. I tillegg forventes det en helt ny grad av åpenhet. I denne nye virkeligheten må virksomheter lære seg å ta i bruk et mangfold av teknikker, og alltid tilpasse kommunikasjonen sin til rett målgruppe og riktige kanaler. ODIN MEDIA bygger merkevarer på alle arenaer.

ODIN MEDIA har strategisk kompetanse innenfor våre satsningsområder. Ved å utfordre kundene våre bidrar vi til å bygge et bedre omdømme. Vi kombinerer den strategiske kompetansen med dyktige, effektive og kreative utøvere innen design, web, sosiale medier og tekst.

Motiverte medarbeidere med engasjement og entusiasme er grunnlaget for gode leveranser.

Vi skal være et dynamisk miljø som tør å utfordre og bidra til innovasjoner for våre kunder.

Vi står på for våre kunder og alltid tilpasser oss kundens spesielle behov.

Vi gir alltid tilbakemeldinger til våre kunder og medarbeidere og tar ansvar for våre forpliktelser.

Gjennom tydelighet og god informasjonsflyt involverer vi riktig kompetanse.

Vi får de kundene vi fortjener gjennom fokus på kundens behov og helheten i arbeidet vi utfører.

ODIN MEDIA ble etablert i 2007, og har kontor i Halden Brygge.